Haga_Lucia_ext-02_150dpi.jpg

Over Mondriaan

Over Mondriaan Vastgoed Ontwikkeling

Mondriaan Vastgoed Ontwikkeling BV is zowel in Nederland als in België een opererende onderneming op het gebied van projectontwikkeling, realisatie, financiering, verhuur en verkoop van kleine tot middelgrote bouwprojecten. Mondriaan Vastgoed Ontwikkeling BV bestaat inmiddels 12 jaar. Als gevolg van onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen van vastgoed, hebben wij een solide en betrouwbare reputatie opgebouwd bij tal van gemeente en provincie.

De afgelopen jaren hebben we tal van appartementencomplexen, grondgebonden woningen en kantoren/hallen gerealiseerd. In het jaar 2014/2015 hebben we in planning staan de bouw en realisatie van circa. 80 appartementen, 30 tal grondgebonden woningen, 7 winkels, 3 kantorencomplexen en 12 selfstorageboxen.
Aan zorg gerelateerd vastgoed hebben we in de periode 2014/2015 in planning staan om 32 intramurale appartementen en 70 extramurale appartementen te bouwen. 

Elk te ontwikkelen project wordt via een aantal strenge criteria geselecteerd en in beginsel uitsluitend 'voor eigen rekening en risico' gerealiseerd. Aan de basis van elk project staan het beschikbare budget en het programma van eisen en wensen centraal. De werkwijze is klant- en servicegericht en er is oog voor lokale situaties, marktomstandigheden en het milieu. Als gevolg van onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen van vastgoed hebben wij een solide en betrouwbare reputatie opgebouwd bij tal van gemeenten.

Dynamisch in vastgoedontwikkeling 


Gezien de specifieke vraag naar begeleiding in het vastgoedontwikkelingstraject is Mondriaan Vastgoed voor een selectief aantal klanten (particuliere sector en woningbouwstichtingen) actief met het ontwikkelen van vastgoed. Voor eigen rekening en risico, in combinatie of middels participatie, ontwikkelt Mondriaan Vastgoed elk project met een vooraf, specifiek voor dat project gekozen architect, constructeur en hoofdaannemer. Met dit team en adviseurs op het gebied van geluid, installaties en milieu vormt Mondriaan Vastgoed een bouwteam, waarbinnen het project technisch optimaal wordt begeleid. Mondriaan Vastgoed draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid en waakt over kwaliteit, planning, kostenbeheer, verhuur, enz.